Η εταιρεία «MYMUSICSHOP» δραστηριοποιείται στον τομέα εμπορίας μουσικών οργάνων και συναφών ειδών. Επίσης διαθέτει ανεξάρτητο τμήμα οργανοποιείας και επισκευών μουσικών οργάνων και ηχητικού – ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Από το 2014 επεκταθήκαμε και στο ηλεκτρονικό εμπόριο μέσα από το www.mymusicshop.gr