Από τους πρωτοπόρους στην υπέρυθρη θέρμανση στην Ελλάδα, η RED IN είναι μέλος του ομίλου της CocoonEcoclima, μίας εκ των πιο αναπτυσσόμενων εταιρειών στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας& των Συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας.